Voordelen van een groendak

Het plaatsen van een groendak is populairder dan ooit. De daken zien er mooi uit en brengen veel voordelen met zich mee, die bijvoorbeeld te maken hebben met het klimaat, de natuur en de waarde van uw woning. Het klimaat in Nederland verandert steeds meer, waardoor het plaatsen van meer groen steeds belangrijker wordt. Een groenere omgeving maakt Nederland namelijk klimaatbestendiger! Mensen

Het aanleggen van een groendak is een prima manier om uw bijdrage te leveren aan een betere toekomst. Hieronder staan de verschillende voordelen van deze duurzame daken beschreven.  

Sedumdak

Groendak is goed voor de natuur

Sedumdaken zijn goed voor de natuur, omdat ze extra leefruimte creëren voor belangrijke insecten zoals bijen en vlinders. Deze hebben steeds minder ruimte in Nederland, maar zijn wel erg belangrijk voor de natuur. Op een groendak vinden zij voedsel in de bloemen en kunnen ze dus goed leven. Ook versterkt het dak de lokale biodiversiteit, door meer verschillende soorten aan te trekken. Ook dat is belangrijk voor het behoud van de natuur in Nederland!

Sedumdaken dragen bij aan het klimaat

Sedumdaken dragen op verschillende manieren bij aan het klimaat. Voornamelijk dankzij hun waterbergende capaciteit. Door de klimaatverandering valt er meer regen. Deze regenbuien zijn vaak erg heftig, waardoor riolen de hoeveelheid water die valt niet altijd aan kunnen. Groene daken houden regenwater vast, kunnen dit tijdelijk opslaan en zorgen voor geleidelijke afvoer van het regenwater. Dit voorkomt wateroverlast én waterschade.

Daarnaast produceren sedumplanten zuurstof. Sedumplanten zijn namelijk vetplanten en deze staan erom bekend CO₂ op te nemen. Vermindering van CO₂ is erg belangrijk om opwarming van de aarde tegen te gaan, een groendak kan daar dus aan bijdragen! Ook filteren de planten schadelijke stoffen zoals stikstof uit de lucht, en zorgen dus voor een betere luchtkwaliteit.

Een sedumdak, goed voor uw woning!

Een sedumdak is ook erg goed voor uw woning zelf. Het zorgt er namelijk voor dat de waarde van uw woning stijgt! Duurzamere woningen leveren meer op, omdat ze er aantrekkelijker uit zien en beter zijn voorbereid op de toekomst. Ook zorgt een sedumdak voor een betere isolatie, waardoor u een lagere energierekening heeft. Ook geluid wordt beter gedempt, wat een voordeel kan zijn wanneer u dicht bij een drukke of luidruchtige weg woont. Ook dit maakt het huis meer waard.

Daarnaast gaat ook het dak van uw woning langer mee. Het dak wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals weer en wind. Het sedum is als het ware een beschermende laag voor het dak van uw woning. Een dak gaat zelfs dubbel zo lang mee wanneer deze voorzien is van een groene laag! Dat bespaart u ook op lange termijn kosten.

Groendaken zijn goed voor de mens

Tot slot is een groendak ook goed voor mensen zelf. Uit onderzoek blijkt dat meer groen in bebouwd gebied, zorgt voor een betere mentale en fysieke gezond. Hoe meer groen er is, hoe liever mensen naar buiten gaan, om bijvoorbeeld te wandelen of te recreëren. Dat zorgt voor meer beweging, en dus een betere gezondheid! Maar mensen zijn ook gelukkig in een groenere omgeving. Ze ervaren minder stress en slapen beter. Hoe meer sedumdaken er dus in een buurt worden geplaatst, hoe groter het positieve effect.