Subsidie Sedumdak 

Voor het aanleggen van een groendak kunt u subsidie aanvragen. Dit komt doordat het aanleggen van een sedumdak vele aantoonbare voordelen biedt. Deze voordelen zijn er niet alleen voor uzelf, maar ook voor het milieu. Diverse gemeenten willen de aanleg van een sedumdak stimuleren door deze te subsidiëren.

Doet uw gemeente mee met subsidie?
Wij weten het! Wij beschikken dagelijks over de actuele informatie van gemeenten die subsidies verstrekken of gaan verstrekken alsook de precieze voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Iedere gemeente stelt eigen voorwaarden en ieder gemeente geeft een ander subsidiebedrag. Doe de online subsidiecheck en ontvang van ons een antwoord waar u wat aan heeft!

Bekijk ons subsidieregister
Sedumdak

Subsidie groendak register 2023

Selecteer in welke provincie u woont en kies vervolgens uw gemeente om te bekijken wat er mogelijk is.

Assen

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m².

De gemeente Assen stelt geen specfieke voorwaarden voor het aanvragen van subsidie.

gemeenteassen.nl

Aa en hunze

De subsidie voor een groendak bedraagt €400,-. Of meer indien u een groter oppervlak wilt afkoppelen dan 150m2.

 • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt.
 • U woont in de gemeente Aa en Hunze.
 • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool en niet al eerder afgekoppeld. Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd? Dan kunt u geen aanspraak maken op de subsidie.
 • Als u aangesloten bent op een drukriool, betekent dat dat het regenwater niet aangesloten is op het rioolstelsel (in ieder geval niet mag zijn). Dat betekent ook dat u helaas niet in aanmerking komt voor de subsidie.
 • Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak).
aaenhunze.nl

Borger-Odoorn

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Borger-Odoorn.

borger-odoorn.nl

Coevorden

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m² met een maximum van €1.000 per aanvraag.

 • Er wordt minimaal 20 m2 afgekoppeld.
 • Je start binnen 6 maanden na subsidieverlening met de werkzaamheden en rond deze binnen 1 jaar af.
 • Als je voor dezelfde maatregel een andere subsidie krijgt, wordt dat bedrag van deze subsidie afgetrokken.
coevorden.nl

Emmen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Emmen.

emmen.nl

Hoogeveen

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 to €30 per m². Bij een collectieve aanvraag is dit zelfs €25 tot €37,50 per m².

 • Een maximum subsidiebedrag van €2.500,-
 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
hoogeveen.nl

Meppel

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 to €30 per m². Bij een collectieve aanvraag is dit zelfs €25 tot €37,50 per m².

 • Een maximum subsidiebedrag van €2.500,-.
 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
meppel.nl

Midden-Drenthe

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 to €30 per m². Bij een collectieve aanvraag is dit zelfs €25 tot €37,50 per m².

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2.500,-
midden-drenthe.nl

Noordenveld

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Noordenveld.

noordenveld.nl

Tynaarlo

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Tynaarlo.

tynaarlo.nl

Westerveld

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 to €30 per m². Bij een collectieve aanvraag is dit zelfs €25 tot €37,50 per m².

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2.500,-.
tynaarlo.nl

De Wolden

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 to €30 per m². Bij een collectieve aanvraag is dit zelfs €25 tot €37,50 per m².

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2.500,-.
dewolden.nl

Gemeenten

Almere

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Almere.

gemeentealmere.nl

Dronten

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Dronten.

gemeentedronten.nl

Lelystad

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Lelystad.

gemeentelelystad.nl

Noordoostpolder

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Noordoostpolder.

gemeentenoordoostpolder.nl

Urk

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Urk.

gemeenteurk.nl

Zeewolde

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zeewolde.

gemeentezeewolde.nl

Achtkarspelen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Achtkarspelen.

gemeenteachtkarspelen.nl

Ameland

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Ameland.

gemeenteameland.nl

Dantumadiel

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Dantumadiel.

gemeentedantumadiel.frl

De Friese Meren

De subsidie voor een groendak bedraagt €25 tot €30 per m², tot 50% van de gemaakte kosten.

 • Er is minimaal sprake van 10 m² dakoppervlak.
 • De subsidieaanvrager zelf is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de groene dakconstructie.
 • De subsidie hoogte voor aanleg van een groen dak door een particulier bedraagt maximaal € 5.000.
gemeentedefriesemeren.nl

Harlingen

De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m².

 • Voor de aanvraag geldt een maximale subsidie van € 500 en maximaal 1 aanvraag per adres.
 • Huurders leggen bij de aanvraag voor een subsidie altijd een schriftelijke toestemming over van de eigenaar van het gebouw of perceel.
 • Het subsidiebedrag wordt overgemaakt als de werkzaamheden zijn afgerond en dit met foto’s vooraf en achteraf aangetoond is en met aankoopbewijzen (niet ouder dan 3 maanden) van de aangeschafte materialen.
gemeenteharlingen.nl

Heerenveen

De subsidie voor een groendak bedraagt €29 tot €41 per m², tot een maximum van 50% van de gemaakte kosten.

 • U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen of u heeft als huurder schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groen dak te mogen aanleggen.
 • Het aan te leggen groen dak is minimaal 6 m², gemeten in het platte vlak.
 • U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. U ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente.
gemeenteheerenveen.nl

Leeuwarden

De subsidie is 50% van de totaal gemaakte kosten. Tot een maximum van €10.000,- per perceel.

 • Het oppervlak van de aangelegde voorzieningen bedraagt minimaal 6 m2.
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak bedraagt 25 tot 50 liter per m2 en van een intensief groen dak minimaal 50 liter per m2.
 • Het aanleggen wordt gedaan door een hovenier, aannemer of dakspecialist.
 • De maximale subsidie bedraagt € 10.000,- per perceel.
gemeenteleeuwarden.nl

Nordeast-Fryslan

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Nordeast-Fryslan.

nordeast-fryslan.nl

Ooststellingwerf

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Ooststellingwerf.

ooststellingwerf.nl

Opsterland

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Opsterland.

opsterland.nl

Schiermonnikoog

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Schiermonnikoog.

schiermonnikoog.nl

Smallingerland

De subsidie voor een groendak bedraagt €10 to €30 per m², met een maximum van €3.000 per adres.

 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Uw aanvraag gaat over maximaal één perceel en over maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven).
 • De helling van het dak is niet meer dan 65°.
 • De substraatlaag is minimaal 5 cm dik.
 • U past een water bufferende drainageplaat toe.
 • U begint pas met de aanleg nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente.
 • Aanleg van het groene dak en betaling van de rekening vindt plaats binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente.
 • De subsidie wordt alleen gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanleg van het groene dak en/of de materialen die nodig zijn.
smallingerland.nl

Sudwest-Fryslan

De subsidie voor een groendak bedraagt 50% van de gemaakte kosten tot een bedrag van €5.000.

 • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na datum van de subsidieverlening beginnen.
 • Als eigenaar ontvang je per jaar maximaal 1 keer subsidie.
 • Het groene dak is minimaal 10m².
sudwest-fryslan.nl

Terschelling

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Terschelling.

terschelling.nl

Tytsjerksteradiel

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Tytsjerksteradiel.

tytsjerksteradiel.nl

Vlieland

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Vlieland.

vlieland.nl

Waadhoeke

De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €500 per adres.

waadhoeke.nl

Weststellingwerf

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak in Weststellingwerf.

weststellingwerf.nl

Aalten

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Aalten.

aalten.nl

Apeldoorn

De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €30 per m² tot €2.500 per adres.

 • U bent eigenaar van het pand (huurders mogen ook subsidie aanvragen, maar bij de aanvraag dient de huurder van het pand een door de eigenaar van het pand ondertekende verklaring te overleggen waarin blijkt dat de eigenaar de huurder toestemming geeft tot het verrichten van het afkoppelen van het hemelwater en dat de eigenaar verklaart dat de afgekoppelde situatie in stand blijft).
 • Het pand is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel.
 • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool.
 • Het dakoppervlak is minimaal 30 m².
 • Is uw dakoppervlak kleiner dan 30 m2 dan mag u uw aanvraag samenvoegen met bijvoorbeeld uw buren of een ander adres in Apeldoorn om zo toch boven de vereiste 30 m2 dakoppervlak te komen. Dit andere dak moet ook aan alle overige subsidievoorwaarden voldoen, maar de daken hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 • Het groene dak krijgt minimaal drie lagen: een wortelwerende-, substraat- en vegetatielaag.
 • U legt het groene dak aan volgens wettelijke bouwregels.
 • Per m² kan minimaal 20 liter water worden opgevangen.
apeldoorn.nl

Arnhem

De subsidie voor een groendak bedraagt 30 tot 40% met een maximum van €5.000 per adres.

arnhem.nl

Barneveld

De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een bedrag van €2.500 per adres.

 • De subsidie geldt voor bestaande bouw.
 • Ontkoppelen regenpijp: totaal dakoppervlak moet minimaal 10 m2 zijn.
 • Ontharden: minimale oppervlakte is 5 m2.
barneveld.nl

Berg en Dal

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Berkelland

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Berkelland.

berkelland.nl

Beuningen

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Bronckhorst

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Bronckhorst.

bronckhorst.nl

Brummen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Brummen.

brummen.nl

Buren

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Culemborg

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Doesburg

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Doesburg.

doesburg.nl

Doetinchem

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Doetinchem.

doetinchem.nl

Druten

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Duiven

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Duiven.

gemeenteduiven.nl

Ede

De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €25 per m2.

 • Minimaal 5 m².
ede.nl

Elburg

De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €20 tot €50 per m2 met een maximum van €2.500 per adres.

 • Een maximum subsidiebedrag van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
veluweduurzaam.nl

Epe

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Epe.

epe.nl

Ermelo

De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €20 per m2 met een maximum van €2.500 per adres.

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groendak.
veluweduurzaam.nl

Harderwijk

De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €20 tot €50 per m2 met een maximum van €2.500 per adres.

 • Een maximum subsidiebedrag van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
veluweduurzaam.nl

Hattem

De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €20 tot €50 per m2 met een maximum van €2.500 per adres.

 • Een maximum subsidiebedrag van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
veluweduurzaam.nl

Heerde

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Heerde.

heerde.nl

Heumen

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Lingewaard

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Lochem

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Lochem.

lochem.nl

Maasdriel

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Montferland

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Montferland.

montferland.nl

Neder-Betuwe

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Nijkerk

De subsidie voor een groendak bedraagt €40 per m² tot een maximum van €10.000 per adres.

 • U bent zelf de eigenaar van het huis, de schuur of het pand in Nijkerk waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 • Het dak is minimaal 5 m2.
 • Het groene dak moet minimaal 30 liter water per m2 in zich opnemen bij hevige regen (FLL richtlijn).
 • U mag de daktuin pas aanleggen wanneer de subsidie is toegekend.
 • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag.
nijkerk.nl

Nijmegen

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Nunspeet

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 tot €50 per m².

 • Afhankelijk van de waterberging van het dak:
  • Minimaal 18 l/m2 € 20/m2 ;
  • Minimaal 30 l/m2 € 30/m2 ;
  • Meer dan 50 l /m2 € 50/m2 .
   Indien er meer dan 50% grassen, heesters en/of inheemse soorten gebruikt worden en minder dan 50% sedum dan kun je € 10,-/m2 extra aanvragen (enkel bij pakketten van 30l/m2 en meer).
   Voor een bouwkundige beoordeling van het dak wordt een bijdrage van 50% verleend tot een maximum van € 250.
 • Maximaal 250 m2.
 • Minimaal 6 m2 aaneengesloten dakoppervlakte groendak.
veluweduurzaam.nl

Oldebroek

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m² tot een maximum van €2.500.

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groendak.
veluweduurzaam.nl

Oost Gelre

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oost Gelre.

oostgelre.nl

Oude IJsselstreek

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oude IJsselstreek.

oudeijsselstreek.nl

Overbetuwe

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Putten

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m² tot een maximum van €2.500 per adres.

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groendak.
veluweduurzaam.nl

Renkum

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Renkum.

renkum.nl

Rheden

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Rheden.

rheden.nl

Rozendaal

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Scherpenzeel.

rozendaal.nl

Scherpenzeel

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Scherpenzeel.

scherpenzeel.nl

Tiel

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Voorst

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Voorst.

voorst.nl

Wageningen

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m² tot een maximum van €400 per adres.

 • U bent inwoner, ondernemer of praat namens een organisatie in Wageningen.
 • U bent eigenaar van een woning of een gebouw. Of u bent huurder en u heeft schriftelijke toestemming van uw verhuurder.
 • De subsidie is maximaal € 400 per adres en is nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 • U maakt een foto van het eindresultaat.
 • Het dakoppervlak bedraagt minimaal 5 m².
wageningen.nl

West Betuwe

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

West Maas en Waal

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Westervoort

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Westervoort.

westervoort.nl

Wijchen

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Winterswijk

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Winterswijk.

winterswijk.nl

Zaltbommel

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Zevenaar

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zevenaar.

zevenaar.nl

Zutphen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zevenaar.

zutphen.nl

Eemsdelta

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Eemsdelta.

eemsdelta.nl

Groningen

De subsidie voor een groendak bedraagt €10 per m².

 • Het groene dak bedraagt een oppervlak van minimaal 20 m².
groningen.nl

Het Hogeland

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Het Hogeland.

hethogeland.nl

Midden-Groningen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Midden-Groningen.

midden-groningen.nl

Oldambt

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oldambt.

oldambt.nl

Pekela

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Pekela.

pekela.nl

Stadskanaal

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Stadskanaal.

stadskanaal.nl

Veendam

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Veendam.

veendam.nl

Westerkwartier

De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m².

 • Het groene dak is tussen de 5 en 200 vierkante meter.
 • De wateropslagcapaciteit is 30 liter per vierkante meter.
 • Het gebouw (of het gebouw op het perceel) waar het groene dak op komt is geen onderdeel van een nieuwbouwproject van na 1 januari 2021.
 • Na de subsidieaanvraag wordt het dak binnen 5 maanden aangelegd.
westerkwartier.nl

Westerwolde

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Westerwolde.

westerwolde.nl

Beek

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Beek.

beek.nl

Beekdaelen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Beekdaelen.

beekdaelen.nl

Beesel

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Beesel.

beesel.nl

Bergen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Bergen.

bergen.nl

Brunssum

De subsidie voor een groendak bedraagt €40 per m² tot een bedrag van €25.000 per adres.

 • De oppervlakte van een groen dak bedraagt minimaal 10 m2 voor een woning en minimaal 50m2 voor een pand.
 • Het groene dak heeft een minimale wateropslag van 25l/m2.
 • De aanleg van een groen dak of groene gevel of verticale tuin mag pas starten nadat de subsidie is verleend.
brunssum.nl

Echt-Susteren

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Echt-Susteren.

echt-susteren.nl

Eijsden-Margraten

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Eijsden-Margraten.

eijsden-margraten.nl

Gennep

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Gennep.

gennep.nl

Gulpen-Wittem

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Gulpen-Wittem.

gulpen-wittem.nl

Heerlen

De hoogte van de subsidie voor een groendak is niet bekend. Wel is er subsidie.

 • Het minimaal dak oppervlak bedraagt 10 m2 voor een woning en 50 m2 voor een bedrijfspand.
 • De opbouw van het groene dak moet voldoen aan de minimale wateropslag van 25 l/m2.
 • Voor het groendak is een omgevingsvergunning nodig.
heerlen.nl

Horst aan de Maas

De subsidie voor een groendak bedraagt €9 per m².

 • Uw woning is gebouwd voor het jaar 2002
 • Uw woning staat niet in het buitengebied (uw woning mag niet aangesloten zijn op drukriolering).
 • Het oppervlak dat u af wilt koppelen is minimaal 30 m2.
horstaandemaas.nl

Kerkrade

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Kerkrade.

kerkrade.nl

Landgraaf

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Landgraaf.

landgraaf.nl

Leudal

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Leudal.

leudal.nl

Maasgouw

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Maasgouw.

maasgouw.nl

Maastricht

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Maastricht.

maastricht.nl

Meerssen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Meerssen.

meerssen.nl

Mook en Middelaar

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Mook en Middelaar.

mookenmiddelaar.nl

Nederweert

De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m².

 • Het dakoppervlak bedraagt minimaal 15 m² en maximaal 50 m².
nederweert.nl

Peel en Maas

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Peel en Maas.

peelenmaas.nl

Roerdalen

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Roerdalen.

roerdalen.nl

Roermond

De subsidie voor een groendak bedraagt €50 per m² tot een maximum van 50% van de kosten.

 • Het groene dak of de groene gevel dient een minimale afmeting
  van 30 m2 te hebben (dit hoeft niet aaneengesloten te zijn).
 • Bij een groendak dient minimaal een waterbergend vermogen
  van 20 liter per m2 te worden gerealiseerd.
roermond.nl

Simpelveld

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Simpelveld.

simpelveld.nl

Sittard-Geleen

De subsidie voor een groendak bedraagt tot 50% van de gemaakte kosten.

 • Voor een bestaand gebouw moet voor een groendak het dak plat zijn met een beton- of houtconstructie.
 • Voor een nieuw gebouw kan een groendak ook op hellende daken worden aangelegd, mits dit akkoord is bevonden bij de omgevingsvergunning. Alleen voor de meerkosten voor een groendak wordt een bijdrage gegeven.
 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 10 m2.
 • De wateropslag is minimaal 25 l/m2.
sittard-geleen.nl

Stein

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Stein.

stein.nl

Vaals

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Vaals.

vaals.nl

Valkenburg aan de Geul

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

valkenburgaandegeul.nl

Venlo

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Venlo.

venlo.nl

Venray

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Venray.

venray.nl

Voerendaal

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Voerendaal.

voerendaal.nl

Weert

Er is subsidie voor een groendak beschikbaar, de hoogte hiervan is onbekend.

weert.nl

Alphen-Chaam

Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

cultuurfonds.nl

Altena

De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

 • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
 • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
 • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
waterschaprivierenland.nl

Asten

De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² met een maximum van €5.000 per adres.

 • Alleen eigenaren van een pand (of iemand die door een eigenaar is gemachtigd) kunnen een aanvraag doen voor een subsidie.
 • Vraag de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint en wacht af of deze wordt goedgekeurd.
asten.nl

Baarle-Nassau

De subsidie voor een groenda bedraagt €20 per m² met een maximum van €1.500 per adres.

 • Er wordt minimaal 7 m² vergroend.
 • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m².
baarle-nassau.nl

Bergeijk

Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

cultuurfonds.nl

Bergen op Zoom

Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

cultuurfonds.nl

Bernheze

De subsidie voor een groendak bedraagt €30 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

 • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
 • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
 • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
Aan en Maas

Best

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Best.

gemeentebest.nl

Bladel

Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Bladel

bladel.nl

Boekel

De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

 • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
 • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
 • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
 • aanenmaas.nl

  Boxtel

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Breda

  De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m² tot een maximum van €3.000 per adres.

 • Het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan.
 • Het dak bevat minimaal 8 soorten planten en de substraatlaag is minimaal 40 mm.
 • U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg.
 • breda.nl

  Cranendonck

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m².

  cranendonck.nl

  Deurne

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €3.500 per adres.

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd.
 • Het te realiseren groen dak ligt binnen de gemeente Deurne.
 • Er wordt tenminste 15 m2 groen dak aangelegd.
 • De capaciteit van het groene dak is minimaal 25 liter water per m2 dakvlak.
 • deurne.nl

  Dongen

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Drimmelen

  De subsidie voor een groendak bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €1.500 per adres.

 • U kunt alleen een subsidie aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. De subsidie wordt dus niet achteraf toegekend.
 • drimmelen.nl

  Eersel

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Eindhoven

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een maximum van €25.000 per aanvraag.

  • Minimaal 10m2;
  • De werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1-1-2019. Aan werkzaamheden vóór deze periode wordt geen subsidie verstrekt.
  • Je bent eigenaar van de oppervlakte waar je subsidie voor aanvraagt.
  • De oppervlakte betreft een bestaand dak (minimaal vijf jaar). Nieuwbouw komt niet in aanmerking.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor de werkzaamheden waar je de aanvraag voor doet.
  • Zorg dat je foto’s hebt van de uitgevoerde werkzaamheden.
  • Je houdt het resultaat van de werkzaamheden minimaal tien jaar in stand.
  • De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen.
  • Je verleent toegang tot controle van de werkzaamheden.
  • Je voldoet aan de waterbergingsnorm. Dit is 30 liter per m2 voor een groen dak.
  eindhovenduurzaam.nl

  Etten-Leur

  De subsidie voor een groendak bedraagt €30 per m2 , met maximaal €750,- per woning.

  etten-leur.nl

  Geertruidenberg

  Op dit moment is er geen subsidie beschikbaar voor de gemeente Geertruidenberg.

  geertruidenberg.nl

  Geldrop-Mierlo

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aanenmaas.nl

  Gemert-Bakel

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aanenmaas.nl

  Gilze en Rijen

  De subsidie voor een groendak bedraagt maximaal €20 per m² tot €1.500 per adres.

  • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m².
  • Minimaal 7 m2.
  gilzeenrijen.nl

  Goirle

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Halderberge

  De subsidie bedraagt 35% tot 45% van de subsidiale kosten tot een maximum van €1.500 per adres.

  halderberge.nl

  Heeze-Leende

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Helmond

  De subsidie bedraagt maximaal €2.750.

  • Het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd in Helmond staat en is aangesloten op het riool.
  • Het een bestaand bouwwerk betreft. Het aanleggen van een groen dak op nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.
  • Het groene dak zo wordt aangelegd dat er significant minder regenwater naar het riool stroomt.
  • Het groene dak minimaal 10 m² groot is.
  • De eigenaar van het gebouw toestemming geeft voor de aanleg.
  • De subsidie wordt aangevraagd vóórdat het groene dak wordt aangelegd.
  helmond.nl

  's-Hertogenbosch

  De subsidie bedraagt €15 per m² tot een bedrag van €3.000 per adres.

  s-hertogenbosch.nl

  Heusden

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aanenmaas.nl

  Hilvarenbeek

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Laarbeek

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aaenmaas.nl

  Land van Cuijk

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aaenmaas.nl

  Loon op Zand

  De subsidie bedraagt 25% van de subsidiale kosten tot een maximum van €1.000 per adres.

  • De maatregel wordt uitgevoerd binnen de bebouwde kom met een gemengd rioolstelsel van de gemeente Loon op Zand.
  • U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregel.
  loonopzand.nl

  Maashorst

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aaenmaas.nl

  Meierijstad

  De subsidie voor een groendak bedraagt €30 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aaenmaas.nl

  Moerdijk

  De subsidie bedraagt 35% van de subsidiale kosten tot een maximum van €1.500 per adres.

  • De substraatmat is groter dan of
   gelijk aan dan 40 mm.
  • Het groene dak bevat minimaal 8 inheemse plantensoorten.
  • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m².
  • Er wordt een dakoppervlak van minimaal 8 m² vergroend.
  moerdijk.nl

  Nuenen, Gerwen en Nederwetten

  De subsidie voor een groendak bedraagt €20 per m² tot een maximum van €7.500 per adres.

  • U gaat minimaal 10 m2 vergroenen.
  • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen.
  • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15 liter per m2.
  nuenen.nl

  Oirschot

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oirschot.

  oirschot.nl

  Oisterwijk

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Oosterhout

  De subsidie €20 per m² tot een maximum van €750 per adres.

  oosterhout.nl

  Oss

  De subsidie bedraagt €30 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aanenmaas.nl

  Reusel-De Mierden

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Reusel-De Mierden.

  reuseldemierden.nl

  Roosendaal

  De subsidie bedraagt 25% tot 30% van de subsidiale kosten tot een maximum van €2.500 per adres.

  • Waterberging ≥ 25 liter per m2.
  • Minimaal 8 soorten planten.
  • Minimaal 40 mm substraat laag.
  roosendaal.nl

  Rucphen

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Sint-Michielsgestel

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

 • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
 • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
 • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
 • sint-michielsgestel.nl

  Someren

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.
  aanenmaas.nl

  Son en Breugel

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Steenbergen

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Tilburg

  De subsidie bedraagt €25 tot €40 per m² met een maximum van €2.500 per adres.

  • De oppervlakte van het groendak is minimaal 6 m2.
  • U stuurt een offerte mee met uw aanvraag.
  • De aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dak-gevelgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar.
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
  tilburg.nl

  Valkenswaard

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Veldhoven

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Vught

  De subsidie bedraagt €20 per m² tot een maximum van €1.000 per adres.

  • minimaal waterbergend vermogen van 20 liter per m2.
  • minimaal aaneengesloten oppervlak van 8 m2.
  aaenmaas.nl

  Waalre

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Waalwijk

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Woensdrecht

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Zundert

  Het cultuurfonds steunt gezamenlijke initiatieven. Het is mogelijk om een open aanvraag in te dienen.

  cultuurfonds.nl

  Aalsmeer

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  aalsmeer.nl

  Alkmaar

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 tot €35 per m² met een maximum van €10.000 per adres.

  • Het gebouw of overkapping waar u het groene dak wilt aanleggen, ligt in de gemeente Alkmaar;
  • De grootte van het groene dak is tenminste 4 vierkante meter;
  • Het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 20 liter per vierkante meter.
  alkmaar.nl

  Amstelveen

  De subsidie bedraagt €40 tot €50 per m² met een maximum van €25.000 per adres.

  • De minimale oppervlakte van het te vergroenen dak is vijftien m².
  • U vraagt subsidie aan vóór de start van de werkzaamheden.
  • U start pas met de aanleg nadat u de voorlopige beschikking heeft ontvangen.
  • De aanleg moet uiterlijk zes maanden na de datum van toekenning van de subsidie zijn voltooid.
  • Bij een groen dak plus moet de wateropslagcapaciteit per vierkante meter worden aangetoond.
  • Een groen dak plus moet door een professioneel hovenier of gespecialiseerde aannemer worden aangelegd.
  amstelveen.nl

  Amsterdam

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  amsterdam.nl

  Bergen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Bergen.

  bergen-nh.nl

  Beverwijk

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Beverwijk.

  beverwijk.nl

  Blaricum

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak.

  blaricum.nl

  Bloemendaal

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Bloemendaal.

  bloemendaal.nl

  Castricum

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Castricum.

  castricum.nl

  Diemen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in Diemen.

  diemen.nl

  Dijk en Waard

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Dijk en Waard.

  dijkenwaard.nl

  Drechterland

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Drechterland.

  drechterland.nl

  Edam-Volendam

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €250 per adres.

  • De factuurdatum moet op of na 1 juli 2021 liggen.
  • Subsidie wordt pas na realisatie van de maatregel toegekend en zolang er budget beschikbaar is of tot uiterlijk 30 juni 2023.
  sdwaterland.nl

  Enkhuizen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Enkhuizen.

  enkhuizen.nl

  Gooise Meren

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  gooisemeren.nl

  Haarlem

  De subsidie bedraagt €25 tot €35 per m² tot een maximum van €1.000 per adres.

  • De hoogte van de subsidie hangt af van de beplanting en het waterbergende vermogen.
  haarlem.nl

  Haarlemmermeer

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Haarlemmermeer.

  haarlemmermeer.nl

  Heemskerk

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Heemskerk.

  heemskerk.nl

  Heemstede

  Op dit moment is er geen subsidie beschikbaar in de gemeente Heemstede.

  heemstede.nl

  Heiloo

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Heiloo.

  heiloo.nl

  Den Helder

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Den Helder.

  denhelder.nl

  Hilversum

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  hilversum.nl

  Hollands Kroon

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Hollands Kroon.

  hollandskroon.nl

  Hoorn

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Hoorn.

  hoorn.nl

  Huizen

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  huizen.nl

  Koggenland

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Koggenland.

  koggenland.nl

  Landsmeer

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Landsmeer.

  landsmeer.nl

  Laren

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  laren.nl

  Medemblik

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Medemblik.

  medemblik.nl

  Oostzaan

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oostzaan.

  oostzaan.nl

  Opmeer

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Opmeer.

  opmeer.nl

  Ouder-Amstel

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar in Ouder-Amstel.

  ouder-amstel.nl

  Purmerend

  Het is mogelijk om je dakbedekking te vervangen voor een groen dak, de subsidie hiervoor bedraagt €20 per m2.

  purmerend.nl

  Schagen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Schagen.

  schagen.nl

  Stede Broec

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Stede Broec.

  stedebroec.nl

  Texel

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Texel.

  texel.nl

  Uitgeest

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Uitgeest.

  uitgeest.nl

  Uithoorn

  Er is geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  uithoorn.nl

  Velsen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Velsen.

  velsen.nl

  Waterland

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €250 per adres.

  • De factuurdatum moet op of na 1 juli 2021 liggen.
  • Subsidie wordt pas na realisatie van de maatregel toegekend en zolang er budget beschikbaar is of tot uiterlijk 30 juni 2023.
  sdwaterland.nl

  Wijdemeren

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² met een maximum van €1.000 per adres.

  • De oppervlakte groen dak dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling is minimaal 6 m2.
  • Na het verkrijgen van de subsidie bent u verplicht het groene dak minimaal 5 jaar te onderhouden zodat de waterbergende capaciteit behouden blijft.
  wijdemeren.nl

  Wormerland

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Wormerland.

  wormerland.nl

  Zaanstad

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zaanstad.

  zaanstad.nl

  Zandvoort

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 tot €35 per m² tot een maximum van €1.000 per adres.

  • Het groene dak moet minimaal 30 liter water per m2 dragen.
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven.
  zandvoort.nl

  Almelo

  De subsidie bedraagt €21,73 per m2 tot een maximum van 90 m².

  • Minimaal 5 m² en maximaal 90 m².
  almelo.nl

  Borne

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Borne.

  borne.nl

  Dalfsen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Dalfsen.

  dalfsen.nl

  Deventer

  De subsidie voor een groendak bedraagt 50% van de kosten met een maximum van €1.000 per adres. De subsidie betreft een gezamenlijke subsidie.

  klimaatactief.nl

  Dinkelland

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Dinkelland.

  dinkelland.nl

  Enschede

  De subsidie bedraagt €20 tot €30 per m² tot een maximum van €3.000 per adres.

  • Elke vierkante meter groen dak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen.
  • Het groene dak moet minimaal 1 vierkante meter groot zijn.
  • U krijgt nooit meer dan 50 procent van uw totale kosten vergoed
  enschede.nl

  Haaksbergen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Haaksbergen.

  haaksbergen.nl

  Hardenberg

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Hardenberg.

  hardenberg.nl

  Hellendoorn

  De subsidie bedraagt €20 per m² met een maximum van €2.500 per adres.

  • Er moet minimaal 10 m² vergroend worden.
  • Het groendak moet een waterbergend vermogen van minimaal 10 liter per m² hebben.
  hellendoorn.nl

  Hengelo

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  hengelo.nl

  Hof van Twente

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Hof van Twente.

  hofvantwente.nl

  Kampen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Kampen.

  kampen.nl

  Losser

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Losser.

  losser.nl

  Oldenzaal

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oldenzaal.

  oldenzaal.nl

  Olst-Wijhe

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Olst-Wijhe.

  olst-wijhe.nl

  Ommen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Ommen.

  ommen.nl

  Raalte

  De subsidie bedraagt €16 per m² tot een maximum van €4.000 per adres.

  • Het groene dak is minimaal 20 m².
  raalte.nl

  Rijssen-Holten

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Rijssen-Holten.

  rijssen-holten.nl

  Staphorst

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Staphorst.

  staphorst.nl

  Steenwijkerland

  De subsidie voor een groendak bedraagt €20 tot €30 per m² tot een maximum van €2.500 per adres. Bij een collectieve aanvraag krijg je 25% bovenop het subsidiebedrag.

  steenwijkerland.nl

  Tubbergen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Tubbergen.

  tubbergen.nl

  Twenterand

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Twenterand

  twenterand.nl

  Wierden

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Wierden.

  wierden.nl

  Zwartewaterland

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zwartewaterland.

  zwartewaterland.nl

  Zwolle

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zwolle.

  zwolle.nl

  Amersfoort

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  amersfoort.nl

  Baarn

  De subsidie voor een groendak bedraagt €30 per m² met een maximum van €10.000 per adres.

  • Het groene dak is minimaal 6 m².
  baarn.nl

  Bunnik

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Bunschoten

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² met een maximum van €2.500 per adres.

  • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag.
  • U mag het groene dak pas aanleggen wanneer de subsidie is toegekend.
  • Het groene dak is minimaal 5 m².
  bunschoten.nl

  Eemnes

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Eemnes.

  eemnes.nl

  Houten

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een maximum van €750 per adres.

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart en nog niet afgerond.
  • Het netto oppervlakte van het groene dak is minimaal 6 m².
  • Het groene dak heeft een waterbergende en vasthoudende inhoud van minimaal 15 mm (15 liter) per m2.
  houten.nl

  Ijsselstein

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Leusden

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Leusden.

  leusden.nl

  Lopik

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Montfoort

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Nieuwegein

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Oudewater

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Renswoude

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Renswoude.

  renswoude.nl

  Rhenen

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  De Ronde Venen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  derondevenen.nl

  Soest

  De subsidie bedraagt €30 per m² tot een maximum van €20.000 per adres.

  • Het dak moet groter zijn dan 6 vierkante meter.
  • Het groene dak moet u minstens 10 jaar in stand houden.
  soest.nl

  Stichtse Vecht

  De subsidie bedraagt €10 tot €25 per m² met een maximum van €2.500 tot €10.000 per adres.

  stichtsevecht.nl

  Utrecht

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een maximum van €20.000 per adres.

  • Het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • U mag samen met anderen een aanvraag doen. Bijvoorbeeld als uw dak kleiner dan 10 m2 is. De daken hoeven niet naast elkaar te liggen.
  • U kunt vooraf of achteraf subsidie aanvragen. Achteraf aanvragen moet binnen 3 maanden na aanleg.
  utrecht.nl

  Utrechtse Heuvelrug

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Veenendaal

  De subsidie bedraagt €10 per m².

  • Het groene dak is minimaal 5 m².
  veenendaal.nl

  Vijfheerenlanden

  De subsidie bedraagt 20% tot 50% van de kosten met een maximum van €15.000 per aanvraag.

  • Het totaal te investeren bedrag door de aanvrager(s) aan subsidiabele maatregelen bedraagt minimaal € 1.000.
  waterschaprivierenland.nl

  Wijk bij Duurstede

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Woerden

  De subsidie bedraagt €10 tot €25 per m².

  • Uw groene dak is al geplaatst.
  • Uw groene dak is minimaal 6 m².
  • Uw groene dak bestaat minimaal uit een wortelwerende laag, drainagelaag, substraatlaag en vegetatielaag.
  • Uw groene dak heeft een minimale wateropslag van 20 liter per m².
  woerden.nl

  Woudenberg

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar.

  woudenberg.nl

  Zeist

  Maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  hdsr.nl

  Borsele

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Goes

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Hulst

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Kapelle

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Middelburg

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Noord-Beveland

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Reimerswaal

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Schouwen-Duiveland

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Sluis

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Terneuzen

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Tholen

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Veere

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Vlissingen

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €5.000 per adres.

  • De oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 10 m².
  • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 35 graden.
  • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.li>
  zeeland.nl

  Alblasserdam

  De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

  • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
  • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
  • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
  • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
  waterschaprivierenland.nl

  Albrandswaard

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Albrandswaard.

  albrandswaard.nl

  Alphen aan den Rijn

  De subsidie bedraagt €30 per m² tot een maximum van 50% van de kosten.

  • Er wordt minimaal 5 m² vergroend.
  • Het groendak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m².
  alphenaandenrijn.nl

  Barendrecht

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Barendrecht.

  barendrecht.nl

  Bodegraven-Reeuwijk

  De subsidie bedraagt €20 per m² tot een maximum van €500 per adres.

  • Er wordt minimaal 5 m² vergroend.
  • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m².
  bodegraven-reeuwijk.nl

  Capelle aan den IJssel

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een maximum van 50% van de kosten.

  • Het groene dak is minimaal 4 m².
  duurzaamcapelle.nl

  Delft

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Den Haag

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een maximum van €20.000 per adres.

  • Het dakoppervlak dat u beplant is minimaal 6 m2.
  • Het groene dak moet minimaal 18 liter water per m2 kunnen opnemen.
  • Het groene dak moet minimaal 1 laag op de bestaande dakbedekking hebben die ervoor zorgt dat wortels van plantjes niet door de bedekking heen groeien (wortelwerende laag).
  denhaag.nl

  Dordrecht

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Dordrecht.

  dordrecht.nl

  Goeree-Overflakkee

  De subsidie bedraagt maximaal €750 per aanvraag.

  • Het groene dak is minimaal 20 m².
  goeree-overflakkee.nl

  Gorinchem

  De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

  • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
  • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
  • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
  • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
  waterschaprivierenland.nl

  Gouda

  De subsidie bedraagt €20 per m² tot een bedrag van €5.000 per adres.

  • Het groene dak bedraagt minimaal 10 m² (het is mogelijk om samen een aanvraag te doen).
  gouda.nl

  Hardinxveld-Giessendam

  De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

  • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
  • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
  • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
  • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
  waterschaprivierenland.nl

  Hendrik-Ido-Ambacht

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

  h-i-ambacht.nl

  Hillegom

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Hillegom.

  hillegom.nl

  Hoeksche Waard

  De subsidie voor een groendak bedraagt €15 per m² tot een maximum van €2.500 per adres.

  hoekschewaard.nl

  Kaag en Braassem

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Kaag en Braassem.

  kaagenbraassem.nl

  Katwijk

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een maximum van €500 per adres.

  • Het groene dak bedraagt minimaal 5 m².
  • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven.
  • De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 3 maanden na de realisatie van het groene dak worden ingediend.
  katwijk.nl

  Krimpen aan den IJssel

  De subsidie bedraagt €25 per m² tot een bedrag van €5.000 per adres.

  • Het groene dak is minimaal 6 m².
  krimpenaandenijssel.nl

  Krimpenerwaard

  De subsidie voor een groendak bedraagt €10 per m².

  • Er wordt minimaal 15 m² vergroend.
  krimpenerwaard.nl

  Lansingerland

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Leiden

  De subsidie bedraagt €12 tot €20 per m² tot een maximum van €10.000 per adres.

  • Het groene dak dat u wilt aanleggen is minimaal 10 m².
  • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden nadat u bericht van ons hebt gekregen.
  gemeente.leiden.nl

  Leiderdorp

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Leiderdorp.

  leiderdorp.nl

  Leidschendam-Voorburg

  Maximaal 25% van de kosten tot een bedrag van €5.000 per adres.

  • Offerte voor een groen dak is minimaal € 250.
  • Het groendak is minimaal 5m2.
  • Helling van het dak is niet meer dan 45 graden. Bij een hellingshoek tussen de 35 graden en 45 graden moet u maatregelen treffen tegen wegglijden en uitdrogen van de groene daklaag.
  lv.nl

  Lisse

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Lisse.

  lisse.nl

  Maassluis

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Midden-Delfland

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Molenlanden

  De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

  • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
  • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
  • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
  • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
  waterschaprivierenland.nl

  Nieuwkoop

  De subsidie bedraagt €25 tot €35 met een maximum van €500 per adres.

  • Er wordt minimaal 5 m² vergroend.
  • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m².
  duurzaam-nieuwkoop.nl

  Nissewaard

  De subsidie bedraagt €15 tot €25 met een maximum van €5.000 per adres.

  • Het moet gaan om een plat dak met een maximale helling van 5 graden.
  nissewaard.nl

  Noordwijk

  De subsidie voor een groendak bedraagt €25 per m² tot een maximum van €1.000 per adres.

  noordwijk.nl

  Oegstgeest

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Oegstgeest.

  oegstgeest.nl

  Papendrecht

  De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

  • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
  • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
  • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
  • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
  waterschaprivierenland.nl

  Pijnacker-Nootdorp

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Ridderkerk

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten tot een bedrag van €350 per adres.

  ridderkerk.nl

  Rijswijk

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Rotterdam

  De susbidie bedraagt €10 per m² tot een maximum van €50.000 per aanvraag.

  • Het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 vierkante meter.
  • De toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 kubieke meter (= 1.000 liter).
  rotterdam.nl

  Schiedam

  Er wordt maximaal €15.000 per aanvraag uitgekeerd.

  schiedam.nl

  Sliedrecht

  De subsidie voor een groendak bedraagt 20 tot 50% van de kosten tot een maximum van €15.000.

  • Als particulier vraag je subsidie aan met minimaal twee mensen in je straat, wijk of dorp. Minimaal drie aanvragers in totaal.
  • Een stichting of vereniging kan ook subsidie aanvragen.
  • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Ze zijn ook geen onderdeel van nieuwbouw.
  • Je gaat samen voor minimaal €1.000,- aan maatregelen uitvoeren. We geven maximaal €15.000 subsidie.
  waterschaprivierenland.nl

  Teylingen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Teylingen.

  teylingen.nl

  Vlaardingen

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Voorne aan Zee

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Voorne aan Zee.

  voorneaanzee.nl

  Voorschoten

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Voorschoten.

  voorschoten.nl

  Waddinxveen

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Waddinxveen.

  waddinxveen.nl

  Wassenaar

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Westland

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Zoetermeer

  Vanuit het waterschap Delfland worden er alleen grote projecten gesteund. Zie daarvoor de pagina van het waterschap.

  hhdelfland.nl

  Zoeterwoude

  De hoogte van de subsidie voor een groendak bedraagt €2.500 tot €5.000 per aanvraag.

  duurzaambouwloket.nl

  Zuidplas

  De subsidie bedraagt €15 per m² tot een maximum van €1.500 per adres.

  zuidplas.nl

  Zwijndrecht

  Op dit moment is er geen subsidie voor een groendak beschikbaar in de gemeente Zwijndrecht.

  zwijndrecht.nl

  Waarom wordt er subsidie verstrekt op een groendak?

  Opslag van regenwater, filtering van fijnstof en daarmee een schonere lucht en een fijnere omgeving voor beestjes. Dat zijn de drie belangrijkste redenen waarom subsidie wordt verstrekt op groene daken.

  Een van de voordelen voor het milieu is bijvoorbeeld het feit dat een groendak veel regenwater op kan nemen, zodat het overige regenwater door het groene dak geleidelijk wordt afgevoerd. Op deze manier helpt u mee om de wateroverlast terug te dringen en kan het riool het regenwater beter verwerken.

  Wateropslag

  Een groendak slaat water op, wat anders in het riool terecht zou komen. Dit water neemt het sedum op en wordt door verdamping weer teruggegeven aan de lucht.

  Filtering van fijnstof

  Een groendak filtert fijnstof en zorgt daarmee voor een schonere lucht en omgeving.

  Verhoging van biodiversiteit

  Een sedumdak vergroot de biodiversiteit. Het zorgt voor een extra stukje leefruimte voor beestjes en een groenere stad of dorp!

  Doe de online subsidiecheck

  U ontvangt een persoonlijke reactie hoeveel subsidie u kunt krijgen in uw situatie.

   captcha
   Sedumdak opbouw

   Vragen over subsidie in uw situatie?

   Wij denken graag met u mee en kunnen assisteren bij uw subsidie aanvraag. Vraagt een gemeente om bepaalde documenten? Vraag ze bij ons op!  Neem vrijblijvend contact met ons op via e-mail of telefoon.

    Stuur een e-mail  085 – 004 1774

   Subsidie sedumdak

   Met het aanleggen van een groendak op uw uitbouwcarport of garage vergroot u tevens de leefwereld van vlinders en vogels, maar ook van bijen en andere insecten. De leefruimte van deze dieren komt steeds meer in het gedrang en groene daken hebben een positief effect op dit probleem. Daarnaast draagt ieder groendak bij aan een schonere lucht, doordat de begroeiing de lucht filtert.

   Regels subsidie groen dak

   De regels met betrekking tot het aanvragen en de verstrekking van subsidies voor groene daken zijn per gemeente en provincie verschillend. Het is daarom altijd verstandig een aanvraag te doen, ook wanneer het onduidelijk is of de betreffende gemeente wel subsidies verstrekt. De gemeenten Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Leiden, Zoeterwoude, Soest, Tilburg, Breda en Groningen zijn een aantal van de vooruitstrevende gemeenten die al langere tijd subsidies verstrekken.

   Er zijn inmiddels tientallen gemeenten die subsidie geven of bezig zijn met het opzetten van een subsidie voor groene daken. Er zitten echter wel verschillen in de regels die gehanteerd worden en de subsidiebedragen. Sommige gemeenten subsidiëren alleen de materialen, andere gemeenten geven zelfs buurtsubsidies af. Meer informatie hierover is te vinden op de website van uw eigen gemeente.

   Daarnaast geven enkele provincies subsidies op groene daken. Voorbeelden hiervan zijn de provincie Noord-Brabant, Flevoland en Zeeland.

   Subsidie voorbereiden

   Zorg ervoor dat u bij het aanvragen van een subsidie goed voorbereid bent. Lees vooraf over groene daken, beslis welk groendak bij uw situatie past en neem eventueel contact op met een van onze adviseurs. Deze kunnen de verschillende opties toelichten en u begeleiden bij het maken van de juiste keuzes. Natuurlijk stellen onze adviseurs een vrijblijvende offerte voor u op!

   Neem de offerte en de productinformatie, die u tevens van ons ontvangt bij een aanvraag, mee bij de subsidieaanvraag. Vraagt uw gemeente nog meer informatie en heeft u onze hulp nodig? Neem dan contact met ons op, wij helpen graag!

   Bekijk onze producten